VOLIS - din lösning för att genomföra beslutsmöten på distans

För att genomföra ett kommunalt beslutsmöte på distans så behövs enligs svensk lagstiftning en fullgod ljud- och bildförbindelse. Att genomföra beslutsmöten på distans blir också mycket enklare om man ger hela hanteringen ett digital stöd, inte enbart ljud och bild. VOLIS är en digital hjälp för att genomföra strukturerade möten i sammanträdesrummet och på distans.

I VOLIS skapar du enkelt en dagordning och laddar upp alla tillhörande dokument. Det kan vara beskrivningar, videofilmer, intervjuer mm. Sen kan alla behöriga ta del av dagordningen och mötesunderlagen genom att gå in på VOLIS med en surfplatta, mobiltelefon eller dator. Du också bestämma vilket material som ska vara publikt och vilket som ska kräva inloggning.

Under mötet

Under mötet sköts mötesflödet digitalt av mötessekreteraren. Deltagarna kan följa dagordningen punkt för punkt via bildskärm, de kan begära ordet, skriva ändringsförslag, rösta öppet eller slutet. VOLIS producerar också ett snabbprotokoll under mötet som kan vara ett underlag för slutligt protokoll.

Ett tomt mötesrum med utrustning för videokonference

Allt finns tillgängligt

Efter mötet finns allt material kvar. Här ligger också ett snabbprotokoll tills det det justerade protokollet kan visas. Eller en videoinspelning av mötet om denna utrustning finns. Allt är tillgängligt för den du vill ska kunna se det.

I samband med Corona pandemin har intresset för VOLIS blivit extra stort. Och fler och fler kunder använder tjänsten i sitt arbetsflöde.

VOLIS är en öppen programvara och/eller en tjänst som består av funktionalitet, databas, datalagring och (om du vill) en videoserver. Du kan installera VOLIS i din egen miljö, eller köpa hela tjänsten med drift och backup - som SaaS/molntjänst. All data och persondata lagras då i Sverige i enlighet med GDPR.

Vill du veta mer? Klicka här!
Eller hör av er!