imCode - landets största leverantör av öppna bibliotekssystem

koha i sverige- imcode
Innan imCode i Sverige startade sin Koha-verksamhet 2017 var det många bibliotek och organisationer som kände att de befintliga digitala bibliotekssystemen var stängda, dyra och inte gav biblioteken den flexibilitet som de tyckte de hade behov av. Därför gick vi in i arbetet med Koha.

Skapat av bibliotekspersonal

Bibliotekssystemet Koha är skapat av en community, ursprungligen en samling bibliotekspersonal i Nya Zeeland. Idag finns den i hela världen och är översatt till en mängd språk.

Systemet är en open source mjukvara, vilket betyder att mjukvaran är öppen för vidareutveckling av dess användare och helt utan licenskostnad. Organisationer kan spara mycket pengar på att slippa dyra licenser och samtidigt få en skräddarsydd lösning.

Störst i Sverige

Och Koha blir allt populärare i Sverige. Vi är idag leverantörer till ca 35 kommuner och ett 200-tal mindre skol- och specialbibliotek. Vi har levererat Sveriges största kommunala Koha projekt där 10 kommuner i Region Västmanland gick över i ett gemensamt Koha-system och tekniken till en samverkan i Västra Götaland där 8 kommuner gjorde en gemensam övergång till Koha.

Det gör oss till sveriges största leverantör av Koha-baserade bibliotekssystem. I vår växande lista av kunder ingår också biblioteken i Region Gotland, Eksjö kommun och nu senast Katrineholm kommun.

Genom imCode får du ett team av Koha-specialister som kan lösa just din organisations behov. Deras kompetens innefattar migreringsexpertis, perl-programmerare, supportpersonal, molnbaserad-drifttekniker, projektledning och allt annat du kan behöva för att ditt bibliotek ska kunna använda det öppna systemet Koha.

Svenskt Kohanätverk

Om du vill veta mer om Koha kan du kontakta oss, men du kan också prata med det ideella “Det Svenska Kohanätverket” (koha.se)- ett användarnätverk för Kohaanvändare. Det är communityt av bibliotek i Sverige som antingen har eller är intresserade av att implementera Koha i sin organisation.

Både användare och leverantörer av plattformen finns med.

Nätverket är en drivande kraft av Kohautvecklingen i Sverige. De har regelbundna träffar (huvudsakligen på digitala mötesplattformar) under året och delar med sig av lösningar och utveckling.