Webbaserat verktyg underlättar för Gotlandshem

Gotlandshem ändrar just nu sitt arbetssätt för att hyrans storlek ska bli enklare att förstå för hyresgästen. Som hjälp har man tillsammans med Hyresgästföreningen och imCode tagit fram ett digitalt verktyg för inventering av lägenheter. Nu används det i Gotlandshems projekt 'Min Hyra'.

Ny hyressättningsmodell

Gotlandshem inför just nu en ny hyressättningsmodell - systematisk hyressättning. Målet är att skapa en rättvis hyra. Hyresgästen ska betala för den kvalitet och standard som hyresgästen faktiskt har i sin lägenhet.

Utmaningen för Gotlandshem handlar i grund och botten om kommunikation. Hur kan man skapa en dialog med hyresgästerna så att det är lätt att förstå vad hyran baseras på?

Nytt webbaserat verktyg

För att lösa utmaningen har Gotlandshem haft nära dialog med Hyresgästföreningen. Sedan tog man, tillsammans med gotlandsföretaget imCode, fram ett webbaserat Inventeringsverktyg.

I verktyget kan hyresgästen se lägenhetens standard. Hyresgästerna loggar in i Inventeringsverktyget via "Mina sidor" på www.gotlandshem.se och kan där godkänna Gotlandshems befintliga besiktning eller ändra uppgifterna som i sin tur kan påverka hyressättningen.

Det finns en pedagogisk poäng om hyresgästen själv får inventera det som finns i lägenheten. Det gör också att ev förändringar i lägenheterna kan fångas upp.

– Det svåraste i projekt som detta är att hitta rätt nivå. Vi vill att verktyget ska vara komplext nog för uppgiften men också användarvänligt. Så att användarna ska kunna använda det så enkelt som möjligt, säger Cathis Undsjö, projektledare på imCode.

Anpassat till administratörer

Verktyget är också anpassat efter Gotlandshems administratörers önskemål. Man kan t ex se vilka områden som är underrepresenterade i genomförande av inventeringen, för att kunna rikta kommunikationsinsatser rätt. Det är också viktigt för hyresvärden, att kunna assistera sin hyresgäst om det behövs, vilket man byggt in stöd för.

Stor användning

Efter att verktyget tagits i bruk har efter två dygn drygt en femtedel av de som ska inventera loggat in och använt verktyget.

– Det är fantastiskt roligt att se att verktyget som vi jobbat med är i bruk och att det gör precis det det ska! säger Cathis Undsjö.Visby 2020-04-15

Adam Wessman Ek