imCode - en del av EU-projektet INTEGRITY

INTEGRITY är ett EU finansierat projekt som kombinerar högkvalitativ utbildning i forskningsintegritet med innovativa sätt att utbilda i etik och transparens. Projektet vill förse nästa generation forskare med förmågan att bedriva forskning på ett ansvarsfullt sätt och hantera nya och oförutsedda forskningsutmaningar. imCode jobbar tätt samman med 9 europeiska universitet och är en viktig del av projektet.

Ett konsortium bestående av nio europeiska universitet och 2 företag samarbetar i projektet INTEGRITY - ett projekt för att stärka etisk forskning som leds av universitetet i Utrecht. ImCode är en av dessa elva partners och den enda svenska.

Vad är forskningsintegritet och varför är det viktigt?

Integritet är grunden för högkvalitativ forskning. Det finns standarder, riktlinjer och metoder forskare måste följa, som Responsible Conduct in Research (RCR) och Research Ethics (RE). Dessa riktlinjer återspeglar vad som allmänt kallas bästa praxis inom vetenskap som en forskare förväntas lära sig och implementera när han utför sin forskning. Om man vill skapa en kvalitativ, högtstående, akademisk forskning krävs en enhetlig syn på etiska frågor.

Ansvarsfull forskning och kritisk medvetenhet

Nuvarande metoder för undervisning i forskningsetik och integritet är inte tillräckliga för att hantera den komplexa och snabbt föränderliga akademiska forskningsvärlden. INTEGRITY projektet - som finansieras av EU - är skapat för att ge gymnasielever, studenter och forskare - inblick och kunskap om vad ansvarsfull forskning innebär.

Projektet utvecklar läromedel, men för att kunna skapa kvalificerad utbildning krävs en evidensbaserad analys av behov, brister och förväntningar angående forskningsintegritet i alla europeiska länder som ingår i projektet.

Därför kartlägger, kategoriserar och analyserar de nio universiteten den undervisning och den praxis som finns idag. Då kan man bättre upptäcka och mildra luckor och hjälpa till att bygga effektivt lärande.

En föreläsningssal full med personer

INTEGRITY utvecklar en undervisningsfilosofi med hjälp av tre kärnvärden: Transparens, Ärlighet och Ansvar.

imCode´s roll i projektet

imCode´s uppdrag är tudelat. I Integrity projektet ingår ett verktyg riktat till universitetsstuderande på kandidatnivå. Verktyget är ”spel” där studenten får pröva olika situationer som kan uppstå. Situationer som har med integritet, akademisk ärlighet och upphovsrätt att göra.

Spelet bygger på verkliga situationer och har hög igenkänningsfaktor för studenterna. – Vi vill få dem att känna att just de frågeställningarna kan också studenterna råka ut för, och i vissa fall har råkat ut för, säger Hillar Loor, VD på imCode.

Hillar är VD men också erfaren berättare från film, TV och teater. Hans uppdrag är att se till att spelet blir så verkligt som möjligt, och att spelarna dras in i det – med en del berättartekniska knep.

imCode andra uppdrag är att bygga spelplattformen som allt utspelar sig på. En kombination av teknik och berättarteknik alltså.

ImCode fick uppdraget därför att man tidigare gjort ett liknande spel i 5 språk, tillsammans med ett antal Europeiska universitet. Ungefär 100 000 studenter har sedan dess gått igenom det webbaserade spelet.

Det slutgiltiga målet för INTEGRITY är att producera vetenskaplig kunskap som ligger till grund för principerna om noggrannhet, ärlighet, reproducerbarhet och transparens.

Finansieringsperioden för projektet startade i början av 2019 och slutar i december 2021.. Den totala finansieringen för det 3-åriga projektet är värd 2,4 miljoner euro.

För mer information om projektet, Klicka här