Koha Utbildning

Här hittar ni ett brett utbud av utbildningsvideor för Koha. Dessa är ett bra komplement till utbildningar som vi erbjuder våra kunder. Men det är också en bra källa till tips som kan förenkla er vardag med Koha.

Grundutbildning 1 (Yttre tjänst)

Här går vi igenomgrunderna i Koha. Vi tittar bland annat på:

 • Sökning
  1. Katalogposter
   Bestånd (Söka, filtrera etc)
 • Cirkulation
  1. Utlåningsrutiner
   Återlämningsrutiner
   Aktuella reservationer
   Fjärrlån
 • Låntagare
  1. Lånekort & låntagare
   Sparade lån / Låntagarhistorik
Grundutbildning 2 (Inre tjänst)

Här fortsätter vi gå igenom grunderna i Koha. Vi tittar bland annat på:

 • Koha-administration:
  1. Översiktliga systemprinciper
   Grundinställningar
   Kravrutiner
 • Katalogisering:
  1. Import från Libris
   Manuell hantering av bestånd (Redigera, radera etc)
 • Datahantering:
  1. Redigera, radera låntagare
   Satsmodifiering
Pass 1:

Här går vi igenom:

 • Grundparametrar
 • Låntagarkategorier & Låntagarattribut
 • Överföringar & Bibliografiskt ramverk
 • Exemplarsökfält, kolumner & Globala systeminställningar
Pass 2:

Här går vi igenom:

 • Huvudmatris
 • Standardpolicy & Systempreferenser
Pass 3:

Här går vi igenom:

 • Rapporter
Pass 4:

Här går vi igenom:

 • Personalgränssnittet
 • OPAC
 • Javascript
Pass 5:

Här går vi igenom:

 • Mallar
 • Låntagarprofiler
 • Anpassning av kvitton
Pass 6:

Här går vi igenom:

 • Periodika
Pass 7:

Här går vi igenom:

 • Fjärrlån
Pass 8:

Här går vi igenom:

 • Adlibris-plugin